Magyar Ingatlanszövetség

Panaszkezelés

Panaszbejelentés

Mi a panaszbejelentés célja?

A bejelentés célja, hogy bárki jelzéssel élhessen, amennyiben olyan piaci magatartást észlel, amely felvetheti a MAISZ hatáskörébe tartozó szabályok sérelmét.

Ki tehet bejelentést?

Bárki kezdeményezhet eljárást mint panaszos, viszont a bepanaszolt kizárólag MAISZ tag lehet, aki elfogadta az etikai szabályzatot, és az alapszabályt.

Hogyan kell benyújtani a panaszt?

Panaszt mindenféle formai kötöttség nélkül lehet tenni, így akár email-en, telefonon, személyesen szóban, vagy postai úton is.

Mi történik a bejelentést követően?

A hiánytalan bejelentés beérkezése után az Elnök 15 napon belül az eljárásról és a Bizottság által alkalmazható szankciókról szóló rövid ismertetővel együtt a bepanaszoltnak megküldi a panaszosi beadványt mellékleteivel együtt és 15 nap határidővel felhívja írásbeli nyilatkozatának megküldésére, azzal, hogy válasziratában nyilatkozzék a panasz jogosságát, az ügy körülményeit illetően, jelölje meg állításait alátámasztó tények bizonyítékait, és másolatban csatolja azokat az okiratokat, amelyekre bizonyítékként hivatkozik.

Kapcsolat

Elérhetőség

Magyar Ingatlanszövetség

1146 Budapest, Thököly út 58-60.

+36 1 336 0072

info@maisz.hu

Térkép megjelenítése

Mindig örömmel fogadjuk irodánkban a tagjainkat, a szakma képviselőit és a médiát, azonban javasoljuk az előzetes időpontegyeztetést.

Magyar Ingatlanszövetség iroda