Tisztújító közgyűlés

November 30-án a Tulip Inn szállodában került megrendezésre a MAISZ immáron XXXIII. közgyűlése. Kispál Sándor főtitkár úr üdvözlő szavait követően a megjelentek Veres Audrát jegyzőkönyv vezetőnek, míg Beák Attilát levezető elnöknek választották meg. Az előterjesztett, és a jelenlévők által elfogadott napirendnek megfelelően elsőként Mehrli Péter MAISZ elnök tartotta meg beszámolóját, melyben a Szövetség elmúlt évi tevékenységét, elért eredményeit mutatta be, részletesen kitérve a szakmai bizottságok válság éveiben végzett áldozatkész munkájára. Felszólalását a Tagság egyhangú szavazássalelfogadta.

Utolsó napirendi pontként került sor a tisztújításra, melynek első lépéseként az elnökségi tagok kerültek megválasztásra. A szavazás eredményeként a következő, 2013-2015 közti időszakban
– Beák Attila
– Dr. Gerő Péter
– Dr Pál Zoltán
– Mehrli Péter
– Salamon Adorján alkotja a MAISZ új elnökségét.

A Tagság által megválasztott új számvizsgáló bizottsági tagok:
– Herczig Ferenc
– Jáhn Éva
– Gyarmati József

A Tagság által megválasztott etikai bizottsági tagok:
– Dr Szép Levente
– Sághy Edit
– Kövér Gyula

Az újonnan megválasztott elnökség tagjai egyhangúlag ismét Mehrli Pétert választották a Magyar Ingatlanszövetség elnökének, aki rövid zárszavában megköszönte az új elnökség bizalmát. Az alkalmat megragadva a Tagság nevében is gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk.