Tájékoztató – GDPR

A 2018.május 25. napjától minden szolgáltató, aki / amely a tevékenysége során személyes adatokat kezel, a kezelés módjára  vonatkozóan a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályok tartalmazzák az előírásokat.

A Magyar Ingatlanszövetség javasolja a Tisztelt Tagjainak, hogy a fenti jogszabályoknak való megfelelés érdekében készítsék el a saját tevékenységükre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatukat.

Az Adatvédelmi szabályzat mintájául használják a BKIK által közzétett mintát: Word formátum | PDF formátum

  • A saját Adatvédelmi szabályzat elkészítése mellett külön javaslat az ingatlanértékelők számára :

Az értékelési szakvélemény azon részét, amelyben az értékelő nyilatkozik arról, hogy a szakvélemény milyen szakmai ( IVS, EVS, … ) és jogszabályi ( 25/1997(VIII.1. ) PMr. ) feltételeknek felel meg, az értékelő egészítse ki az alábbiakkal:

„Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak  megfelelő módon kezeli.„

  • A saját Adatvédelmi szabályzat elkészítése során javasoljuk az ingatlanközvetítők részére, hogy a szabályzatukat hozzák összhangba a Pénzmosás elleni szabályzatukkal.

Budapest, 2018. 04. 16.
MAISz Titkárság