NAV ellenőrzés alóli mentesség

A Nemzeti Adó és Vámhivatal vezető munkatársával történt egyeztetés nyomán a következő együttes eljárási javaslatot tesszük.

Amennyiben a NAV pénzmosás elleni tevékenység ellenőrzési felhívásával keresi meg Önöket, akkor a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül lehetőség van arra, hogy a kiküldött Kérdőív kitöltése során nyilatkozzanak arról, hogy csak ingatlanértékelési munkát végeznek, bejelentési kötelezettségük nem képződött, így a NAV egyedi elbírálása alapján mentesülnek az ellenőrzés alól.

Bármilyen kérdés felmerülése esetén hívják fel a NAV ügyintézőjét, vagy keressék meg e-mail-ben. Természetesen ezen kivételes eljárási mód nem vonatkozik más ingatlanszakmai ágazatokra.

A NAV hatósági ellenőrzése jogszerű az alábbiak miatt:

2007. évi CXXXVI. törvény (Hatályos: 2015.07.01 – 2015.12.31)
1. §2 (1)3 E törvény hatálya – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed arra, aki Magyarország területén f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat; 3. § E törvény alkalmazásában: h) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység: ingatlan tulajdonjoga átruházásának, bérleti jogának üzletszerű közvetítése, ideértve az ügyleti megbízás előkészítését, az ingatlan forgalmi értékének becslését, valamint az üzletszerű ingatlan beruházás és ingatlanfejlesztés;

Javasoljuk a PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT meglétének ellenőrzését is.

NAV 1 NAV 2