34. közgyűlés

Az előre meghirdetett időpontban, április ötödikén került megrendezésre a MAISZ sorrendben immár XXXIV. közgyűlése. A határozatképes ülés kezdetén Mehrli Péter elnök úr üdvözölte a megjelent Tagokat. A Közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja volt, nevezetesen: Beszámoló a MAISz 2012. évi tevékenységéről és előterjesztés a 2013. évi költségvetésről. A Közgyűlés Mehrli Péter elnök szóbeli kiegészítése után – hozzászólás, ill. vita nélkül – egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket. A Közgyűlés Beák Attila levezető elnök zárszavával ért véget.