Maisz közgyűlés

Az előre meghirdetett időpontban, december elsején került megrendezésre a MAISZ sorrendben immár XXIX. – egyben tisztújító – közgyűlése.

A határozatképes ülés kezdetéig Kispál Sándor főtitkár tartotta meg előadását az Ingatlanszakmai felelősség kérdéseiről szóló ajánlásról és az EVS 2009  kiadásáról. Őt követően Bérczi László, Kezelői Bizottság elnöke az új „Létesítménygazdálkodási mérőszámok” című FM banchmarking kiadványt mutatta be, majd  Bartucz Tamás, a Közvetítői Bizottság elnöke ismertette az új, készülőben lévő, nemzetközi ICREA elektronikus kereskedelmi rendszert.

A már határozatképes közgyűlésre 11 órától került sor.

Első napirendként Mehrli Péter tartotta meg előadását, melyben a szövetség elmúlt három év elvégzett feladatairól, szakmai munkájáról számolt be.

Ezek sorában többek közt az alábbiakra tért ki:

  • taglétszám alakulása
  • gazdálkodás
  • nemzetközi kitekintés
  • elkészült szakmai ajánlások
  • szabályozási háttér
  • belföldi, társszervezeti kapcsolatok
  • médiakapcsolatok
  • államigazgatási kapcsolatok

Az ezt követ hozzászólások sorában dr. Turán Zsolt a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara elnökeként tekintette át a két társszervezet kapcsolatát, közös szakmai tevékenységét. Őt követő felszólalásában dr. Lóránt Zoltán, mint az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Igazgatóság főigazgatója a jövőbeni – önkormányzatokkal közös – munkák szükségességét emelte ki. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Mehrli Péter elnöki beszámolóját.

Következő napirendként Kispál Sándor ismertette az elnökségválasztási eljárás részletes menetét. A titkos szavazást követő rövid szavazatszámlálási szünetet követően Leitner József, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a választás immár hivatalos eredményét.

A szavazás  alapján az alábbi személyek alkotják a Magyar Ingatlanszövetség elnökségét a 2010-2012 közötti időszakban:

Baross Pál, Beák Attila, Bérczi László, dr. Bozsó Miklós, Gerő Péter, Mehrli Péter, Molnár Zsolt, Nagygyörgy Tibor, dr. Pál Zoltán, dr. Petrovszky Gábor, Pfandler Katalin.

Az elnökség azonnal megtartotta első ülését, melyen sor került az elnök megválasztásra. Ennek nyomán – egyhangú szavazás eredményeként – ismét Mehrli Péter lett a Magyar Ingatlanszövetség elnöke.

Mehrli Péter  elnök  Pfandler  Katalint és dr. Petrovszky Gábort kérte fel az alelnöki teendők ellátására.

Mehrli Péter rövid záró székfoglalójában megköszönte a tagság bizalmát, valamint a tagok áldozatkész munkáját.