Válaszlevél a PM-nek

Pénzügyminisztérium
Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

Tisztelt Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály!

Az Önök PM/21769/2020 számú levelére válaszolva a Magyar Ingatlanszövetség az alábbi állásfoglalását hozza szíves tudomásukra.

A Magyar Ingatlanszövetség  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben, valamint a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben szabályozottakra hivatkozva elfogadhatatlannak tartja, hogy egy szakmai szervezet a tagjai szakmai munkáját érintő jogszabály változtatások céljáról, tervezett tartalmáról és az érintettek köréről titkosítottságra való hivatkozással nem tudhat.

A Magyar Ingatlanszövetség informális tájékozottságára támaszkodva valószínűsíti, hogy a pénzintézetek a  jelzáloghitelezések kockázatvállalási döntései során a statisztikai alapú ingatlanértékeket a  panellakások körében használhatják majd fel. A szövetség szakmai szempontból támogatni fogja a pénzintézetek azon törekvését, amely bizonyos ingatlanok értékének megfelelő algoritmus használatával homogén halmazzá való konvertálását célozzák, kizárólag akkor, ha az adott  ingatlanok korábbi értékelőinek át -, illetve továbbképzésre megfelelő idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy magasabb szintű szakmai munkát kaphassanak.

A Magyar Ingatlanszövetség megértve és támogatva a Kormányzat egészség -, és gazdaságpolitikai döntéseit, jelen esetben azonban megjegyzi, hogy tervezett jogszabály változtatás nyomán a jelzáloghitelt felvevő állampolgárok megszabadulnak ugyan az ingatlanértékelési szakvélemények díjainak terheitől, de ezzel párhuzamosan az ingatlanértékeléseket készítő szakértők elveszítik a munkájukat, áttételesen a családjaik, pedig elvesztik a munkadíjaikból eredő jövedelmeiket.

A Magyar Ingatlanszövetség ismételten kéri, hogy kaphasson arról tájékoztatást:

  • mely ingatlancsoportokat fogja érinteni a jogszabályok megváltoztatása,
  • mely jogszabályok, milyen tartalommal fognak változni,
  • mikorra tervezi a jogalkotó az új szabályok hatályba lépését.

A Magyar Ingatlanszövetség szakmai érdekképviselete körében csak minimum a fenti kérdésekre adandó válaszok alapján tudja szakmailag magasabb szintre felkészíteni a munkájukat elvesztő  ingatlanértékelőket, rendezni az MNB által elvárt tagsági viszonyukat és szakmai minősítésüket, valamint a pénzintézetek által is megkövetelt szakmai felelősségbiztosításuk kereteit. 

Várva szíves válaszukat, tisztelettel:

Mehrli Péter
elnök


— ELŐZMÉNY —

PM/21769/2020
Mehrli Péter
részére

Magyar Ingatlanszövetség

Tisztelt Elnök Úr!

Az ingatlanértékelésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium részére küldött levelére ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról.

A Pénzügyminisztérium az Európai Unió szabályozási irányait szem előtt tartva módosítási kezdeményezéssel él a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet kapcsán. A tervezett módosítás lehetővé teszi a jogszabályban 2016-ban bevezetett statisztikai alapú értékelési módszer alkalmazását új hitelfolyósítások esetén is meghatározott feltételek esetén. Ez a lehetőség a tervezet szerint egy szűkített ingatlanpiaci körre fog vonatkozni annak érdekében, hogy megfelelő adatok álljanak rendelkezésre az értékelés elvégzéséhez. A statisztikai értékelési módszert csak elhelyezkedésében és méretében is behatárolt lakások esetén lehet a tervek szerint alkalmazni. Ha az ingatlan nem tesz eleget a jogszabályban meghatározott kritériumoknak, a hatályos rendeletben meghatározott értékelési módszerek szerint kell megállapítani az ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

Tájékoztatjuk arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 27. §-ának (5) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Kérem válaszunk szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:
Pénzügyminisztérium
Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály
ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
Tel.: 06 1 795 5010


— ELŐZMÉNY —

Varga Mihály Pénzügyminiszter Úr részére.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Ingatlanszövetség, mint szakmai érdekképviseleti szervezet a 476 tagja, – közöttük: jelzálogbankok, nagy, kis és közepes ingatlanszakmai cégek körében dolgozó mintegy 3500 ingatlanértékelő szakértő, akik a tagsági viszonyukkal és a szakmai felelősségbiztosításukkal döntő részben a pénzintézeteknek dolgoznak – nevében kérjük, hogy megismerhessük a Gazdaságvédelmi Opreatív Törzs 2020.11.24-én, az ingatlanértékelésekre vonatkozó döntésének háttéranyagát.

Tisztelt Miniszter Úr !

Szeretnénk felajánlani a döntés szakmai feladatai megvalósításhoz a szövetségünk segítségét, és egyben a döntés publikus részével szeretnénk megnyugtatni azokat az ingatlanértékelő szakágazatban működőket, akiknek a munkáját érinteni fogja valamilyen szinten az új szabályozás.

Várva szíves válaszát, tisztelettel:
Mehrli Péter
Elnök
Magyar Ingatlanszövetség
1146 Budapest, Thököly út 58-60.