MAISZ konferencia szakmai felelősségről

Október 16-án a régóta terítéken lévő szakmai felelősség tárgykörben rendezett konferenciát a MAISZ. A NOVOTEL Budapest Centrum Hotelbe szóló meghívást 73 kolléga, valamint 8 szakmai társszervezet képviselője fogadta el.

A rendezvény apropója a válság volt, pontosabban a válság időszakában felmerülő értékbecslői, közvetítői, igazságügyi szakértői stb. felelősség, valamint annak határai, érvényesítésének eszközei, a rá vonatkozó biztosítások korlátai.  A konferencián felszólalók mindegyike e témák egyikét állította a középpontba, más-más nézőpontból bemutatva a területet, kitérve annak kérdéses, ellentmondásos részleteire.
A nyolc előadásnak, valamint a számtalan hozzászólásnak hála a rendezvény elérte kitűzött szakmai célját, hiszen az elhangzottak alapján megszülethet az a MAISZ szakmai ajánlás, mely immár egységes keretben tárgyalja a szakmai felelősség kérdéskörét, iránymutatással szolgálva az ingatlanszakma számos területén dolgozóknak arra, hogy miként, hogyan kell értelmezni a felmerülő problémákat, kérdéseket.

A kb. november végén elkészülő MAISZ kiadvány a következő években megbízható alapot fog képezni a megbízók, szakértők, szolgáltatások, megbízás előtti, ill. teljesítést követő – felelősséggel kapcsolatos – vitáinak tisztázásához.

A nap házigazdái Apáti-Tóth Kata (MTV) és Szabó Gergő (HÍR TV) voltak.

A konferencia során elhangzottak:

Mehrli Péter MAISZ elnök a közelmúltban elhunyt ingatlanos kolléga, Karlik Imre IME elnök emléke előtti tisztelgés okán egy perces néma felállásra kérte a megjelenteket, majd szakmai felvezetőjét követően megnyitotta az előadások sorát.

Dr. Lóránt Zoltán (Állami Számvevőszék – főigazgató) az államháztartás ingatlanszakmai vonatkozású kérdéseit vette számba, kitérve az azoknál felhalmozódott, közel egy milliós ingatlanállomány hányattatott, kezeletlen sorsára.

Dr. Hartlieb Balázs (OTP Jelzálogbank Zrt. – vezető jogtanácsos) a pénzintézeti, valamint az ingatlan értékbecslőkkel kapcsolatos követelményekről tartott előadást.

Dr. Kovács András (a VPOP bűnüldözési részlegének jogásza) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényekről szólt, megemlítve a hiányos központi előírásokat, ill. azokat a szintén hiányzó segítségeket, amelyek nyomán a szakma egyértelműen beazonosíthatná a potenciális elkövetőket.

Dr. Csurgó Ottó, a Groupama Garancia Biztosító vezérigazgató-helyettese a felelősségbiztosítás kritériumairól tartott előadást, részletesen bemutatva a biztosítás kereteit, annak korlátait, egy esetleges kártérítési eljárás lefolyásáról.

Dr. Hidasi Gábor (ügyvéd) a szakértői működés jogszabályi környezetéről beszélt, több esettanulmányt megismertetve a hallgatósággal.  Előadása során kitért a készülő új PTK által előírtakra, az abban lévő változásokra. Az előadásának külön részét képezte a szakértői felelősség-kizárás különböző lehetőségeinek és tilalmainak bemutatása.

Rábai György (RICS Magyarország – alelnök) a szakértői jelentések tartalmi és formai kérdéseit vette górcső alá.

Murányi Ákos (Duna House Holding – vezető elemző) Felelősség az ingatlanközvetítésben” címmel elemezte azokat a rossz közvetői gyakorlatokat, hibás kereskedői hozzáállásokat, melyek megoldása még a szakma előtt áll.

Kispál Sándor (MAISZ – főtitkár) zárszavában megköszönte az előadók munkáját, valamint a hallgatóság figyelmét.

A rendezvény meghívottai voltak:

Pénzügyminisztérium, PSzÁF, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Magyar Jelzálogbank Egyesület, Magyar Bankszövetség, jelzálog – és kereskedelmi bankok, Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, Magyar Ügyvédi Kamara, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, bíróságok (Legfelsőbb-, Fővárosi-, Megyei-, Cégbíróság, Ítélőtábla), Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.