Jogszabályváltozás

Felhívjuk a figyelmet, hogy  az új társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte  az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendeletet,valamint  a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletet.

A  499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a  23/2013. (VI. 28.) NGM rendelethez képest tartalmilag az alábbi két új kitétellel bővült:

4.§ ( 2 )

  1. d) a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

6.§ ( 1 )

  1. e) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megsértésére vagy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítésére tekintettel a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanközvetítő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató nyilvántartásból történő törlését.

Azoknak a szolgáltatóknak ( magánszemély, gazdálkodó szervezet ) akik /  amelyek már rendelkeznek a működéshez szükséges hatósági engedéllyel jelenleg nincs teendőjük,  csak a Hatóság esetleges ellenőrzése során kötelesek a mellékelt dokumentumokat kitölteni, és elektronikusan ( v. postán ) beküldeni a területileg illetékes Hatóság címére.

A mellékletek innen letölthetők.