Jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a maisz.hu internetes címen elérhető honlap és annak oldalai (a továbbiakban: Honlap) a Magyar Ingatlanszövetség (a továbbiakban: MAISZ) irányításával működő Honlap. Kérjük, hogy a Honlap megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi Nyilatkozatot. Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez Ön hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.


Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Honlapunkat!


A HONLAP TARTALMA

A MAISZ rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A Honlapon közzétett információ, adat, képi- és hangi megjelenítés vagy leírás –ide nem értve azt az esetet, amikor az MAISZ jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget a Honlapon– kizárólag tájékoztatásul szolgál. Bár a MAISZ minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak.


FELELŐSSÉG

A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért a MAISZ nem vállal felelősséget.

A MAISZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a Honlapon található információ alapján hozott üzleti döntésből vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Honlapról linkek segítségével elérhető hirdetők-, partnercégek honlapjain szereplő információkat a MAISZ nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.


ADATVÉDELEM

Az adatvédelmi tájékoztatót ide kattintva olvashatja.


SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Honlap tartalmát képező minden grafikai elem, szöveg, ábra, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi oltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a MAISZ előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni.

A MAISZ előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.


A SZERVEREK ÁLTAL AUTOMATIKUSAN NAPLÓZOTT ADATOK

A MAISZ honlap látogatottsági adatainak mérését a Google Analytics szolgáltatás végzi, mely kizárólag anonimizált adatokat tárol. A látogatottsági adatokat kizárólag összesített formában, a szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk.


A HONLAP FENNTARTÓJA

Név: Magyar Ingatlanszövetség
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Nyilvántartási szám: 3290
Adószám: 19653606-2-42
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság
Felelős vezető: Mehrli Péter – elnök
Főtitkár: Kispál Sándor
Telefonszám: +36 1 336 0072
Központi email: info@maisz.hu
Tárhelyszolgáltató: AsiaHabit Ec. 1038 Budapest, Templom utca 59.
24890764‐1‐41
support@asiahabit.com