EUFIM szeminárium – 2014. július

A korábbi, év eleji előadást folytatva, július negyedikén került sor az EUFIM-es programsorozat következő részére. Ez alkalommal 98 kolléga fogadta el meghívásunkat, és jött el, hogy szélesítse szakmai tudását. A megjelenteket Kispál Sándor MAISZ főtitkár fogadta, majd Mehrli Péter MAISZ elnök köszöntötte őket a Szövetség nevében.

A bevezetőt követően Dr. Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára kapott szót, aki első előadóként a nap főt témájának ismertetésében fogott.  „Az új Polgári Törvénykönyv ingatlanszakmai változásai” című előadás méretére és összetettségére jellemző, hogy sorrendben immár második alkalommal tűztük napirendre – pontosan azért, mivel olyan mélyreható változásokat hoz a szakmában, melyek átfogó ismeret nélkül komoly üzleti kockázatnak lesznek kitéve az ingatlanos kollégák. Előadásában kitért kötbérre, foglalóra, az általános szerződési feltételek újszerű értelmezésére, valamint a cégvezető megváltozott felelőségi körére.

Az igen hosszú, közel két órás előadást követően Hlatky Attila (HOUSING Építőmérnöki Kft.), valamint Varga Mihály (3V Ingatlanholding Kft.), mint második előadók kaptak szót. Témaválasztásuk, mely egyben esettanulmány is volt a „Speciális  ingatlan értékelése ” címet viselte – és első sorban a korábban, un. PPP (Public Private Partnership) keretében korábban megvalósult ingatlanfejlesztések értékeléséről, azok átvilágításának tanulságairól szólt.

A kávészünetet követően Szabó Zsolt  a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete Oktatási Bizottságának elnöke, a Pátria Consult Zrt. elnöke bemutatta az Egyesületet, majd  dr. Túróczi Emese, az Egyesület Jogi Bizottságának tagja előadása következet, melynek címe „A felszámolási értékesítés  és az értékbecslés ” volt. Őt követte Molnár Mária, a Pátria Consult Zrt. szakértője, aki a „ Vagyonértékelés a felszámolási eljárásban  „ kérdéseit érintette. Az Egyesületet képviselő előadók témaválasztása nem volt véletlen, hiszen manapság számos olyan cég kerül felszámolásra, melyek kisebb-nagyobb ingatlanvagyonnal rendelkeznek. Az előadók megvilágították a kényszer értékesítések különböző módjait, valamint a hozzájuk kapcsolódó ingatlanok, és egyéb eszközök értékbecslésének gyakorlatát.

Negyedik előadóként Rábai György (MRICS, BDO Magyarország) kapott szót, aki prezentációjában a Magyarországon még viszonylag új módszernek tekinthető, környezettudatos épületek és értékbecslésének bemutatásra koncentrált, összevetve a hazai, valamint külföldi gyakorlatot. Az előadás konkrét példákkal szolgált arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen szakmai keretrendszer alapján történik az ingatlanok ilyen típusú felmérése és értékelése.

A nap utolsó előadójaként Petz Raymund (GKI ügyvezető igazgató) ismertette az aktuális ingatlanpiaci kilátásokat, melyek összessége talán már óvatos derűlátásra adott okot. A programot Mehrli Péter MAISZ elnök rövid felszólalása zárta, aki összefoglalta a nap során elhangzottakat, valamint megköszönte a Tagság megtisztelő érdeklődését.

Az EUFIM Szemináriumon készült fotók galériája itt tekinthető meg!
Az előadások anyagi itt letölthető!