Jelentkezés EUFIM Ingatlanértékelői tanúsításra

Az Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés megszerzéséhez

A MAISz Személytanúsító Szervezethez azok az ingatlanértékelők jelentkezhetnek személytanúsításra, akik a szakmát hivatásszerűen, fő tevékenységként végzik, megfelelnek a jelentkezés feltételeinek, és magukra nézve elfogadják a Személytanúsítási Általános Feltételek Ingatlanértékelők számára című dokumentumban foglaltakat.

ELSŐ JELENTKEZÉS

Az EUFIM-Ingatlanértékelői minősítő vizsga időpontja:
2019. március

jelentkezési lap

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a minősítő vizsgára bocsátás feltétele, hogy a jelentkező az előminősítési eljáráson megfeleljen és sikeres EUFIM írásbeli vizsgát tegyen.

Előminősítési eljárás
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  • kitöltött jelentkezési lap (mellékelve),
  • felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata,
  • ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői szakképesítést igazoló okmány fénymásolata,
  • 3 db 3 különböző típusú – DCF, maradványérték elvű és piaci összehasonlító módszerrel készített kizárólag egyedi (nem banki formátumú) – minta ingatlanértékelés,
  • szakmai önéletrajz,
  • munkáltató igazolása vagy a jelentkező nyilatkozata a tanúsításhoz szükséges gyakorlati idő meglétéről (nyilatkozat mellékelve),
  • aláírt előminősítési szerződés (mellékelve).

Az előminősítési, valamint tanúsítási eljárás részleteiről a letöltendő Személytanúsítási Általános Feltételek Ingatlanértékelők számára c. dokumentumban tájékozódhat.

A dokumentumokat személyesen, megbízott útján vagy levélben kell benyújtani a Magyar Ingatlanszövetség irodájában (1146 Budapest, Thököly út 58-60.). Tanúsítási díj: 60.000,- Ft + Áfa/fő.

Az EUFIM tanúsítási eljárás vizsgakérdéseinek letöltése.

ÚJRATANÚSÍTÁS

Az EUFIM-Ingatlanértékelői újratanúsító vizsga időpontja:
2019. március

jelentkezési lap

Az újratanúsító vizsga menete:

  • Beszámoló az elmúlt 5 évben végzett szakmai tevékenységről (legfeljebb 5 oldalas szakmai beszámoló segítségével).
  • Két különböző típusú (DCF módszerrel és maradványérték elvű módszerrel készített) nem banki formátumú értékelés bemutatása és megvédése az elmúlt 5 évből.
  • Válaszadás előre kiadott tételsorokból húzott 1 db kérdésre.

Az újratanúsító vizsga díja 30.000 Ft + ÁFA. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb a jelentkezési határidő napjáig küldje el a Magyar Ingatlanszövetség email vagy postacímére. A jelentkezéshez csak a jelentkezési lapot küldje be. A szakmai beszámolót és a két megvédendő értékbecslési szakvéleményt a vizsgára hozza magával.

Az EUFIM újratanúsítási eljárás vizsgakérdéseinek letöltése.