Jelentkezés EUFIM Ingatlanértékelői tanúsításra

Az Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés megszerzéséhez

A MAISz Személytanúsító Szervezethez azok az ingatlanértékelők jelentkezhetnek személytanúsításra, akik a szakmát hivatásszerűen, fő tevékenységként végzik, megfelelnek a jelentkezés feltételeinek, és magukra nézve elfogadják a Személytanúsítási Általános Feltételek Ingatlanértékelők számára című dokumentumban foglaltakat.

ELSŐ JELENTKEZÉS

Az EUFIM-Ingatlanértékelői minősítő vizsga időpontja:
2019. november 11-12.
jelentkezési lap

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a minősítő vizsgára bocsátás feltétele, hogy a jelentkező az előminősítési eljáráson megfeleljen és sikeres EUFIM írásbeli vizsgát tegyen.

Előminősítési eljárás
Jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen),
 • felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata,
 • ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői szakképesítést igazoló okmány fénymásolata,
 • 3 db 3 különböző típusú – DCF, maradványérték elvű és piaci összehasonlító módszerrel készített kizárólag egyedi (nem banki formátumú) – minta ingatlanértékelés,
 • szakmai önéletrajz,
 • munkáltató igazolása vagy a jelentkező nyilatkozata a tanúsításhoz szükséges gyakorlati idő meglétéről (letölthető innen),
 • aláírt előminősítési szerződés (letölthető innen).

Az előminősítési, valamint tanúsítási eljárás részleteiről a letöltendő Személytanúsítási Általános Feltételek Ingatlanértékelők számára c. dokumentumban tájékozódhat.

A jelentkezési dokumentumok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 16. 16.oo. óra. A dokumentumokat személyesen, megbízott útján vagy levélben kell benyújtani a Magyar Ingatlanszövetség irodájában (1146 Budapest, Thököly út 58-60.).

Tanúsítási díj: 60.000,- Ft + Áfa/fő.

EUFIM írásbeli vizsga

A minősítő/szóbeli vizsga előtt minden jelentkezőnek sikeres írásbeli vizsgát kell tenni, amely 2 feladatból áll:

 1. rész: értékelés készítése megadott paraméterek alapján (180 perc).
 2. rész: értékbecslés kritikai elemzése (120 perc).

Az írásbeli vizsga dátuma: 2019. október 18.

Írásbeli vizsga díja: 35.000,- Ft+ Áfa/fő.

 

Felkészítő tanfolyam

A jelentkezők számára nincs kötelezően előírt felkészítő tanfolyam, de a Magyar Ingatlanszövetség  – igény és megfelelő számú jelentkezők esetén  –2019. október 10-11-én 9.30 órától kb. 15 óráig vizsgára történő felkészítőt tart, amely során a résztvevők:

 • megismerkedhetnek a speciális írásbeli vizsgafeladatok típusaival;
 • koncentrált formában frissíthetik fel korábban megszerzett ismereteiket az ismert  ingatlan-értékelési módszerek területén, kiemelten kezelve a hozam alapú értékelés számítási eljárásait;
 • megismerhetik a más által készített értékelési szakvélemények felülvizsgálatával és észrevételezésével kapcsolatos elvárásokat.

Azoknak a jelentkezőknek, akik részt vesznek a felkészítőn jelentkezéskor elegendő 1 db DCF módszerrel készített minta ingatlanértékelést beküldeni. A maradványérték elvű és piaci összehasonlító módszerrel készült ingatlanértékeléseket a felkészítő után legkésőbb 2019. október 22-ig be kell küldeni (ilyenkor a korábban beküldött DCF módszerű ingatlanértékelést is lehet finomítani és újból beküldeni).

A felkészítő tanfolyam díja: 45.000,- Ft+Áfa/fő.

EUFIM minősítő vizsga

A sikeres előminősítés és írásbeli vizsga után jelentkezőnek minősítő vizsgát kell tenni, amely során 2 tételt kell húzni a megadott tételsorból, valamint kérdésekre válaszolni az előminősítésre benyújtott ingatlanértékelésekkel kapcsolatosan.

Továbbá a minősítő vizsgán értékelésre kerül a jelentkező:

 • a szakmai ismeretek alkalmazására vonatkozó képessége;
 • a hazai és nemzetközi gyakorlatban való jártassága;
 • új ismeretek megszerzésére vonatkozó készsége, hajlandósága.

Az EUFIM tanúsítási eljárás vizsgakérdéseinek letöltése.

ÚJRATANÚSÍTÁS

Az EUFIM-Ingatlanértékelői újratanúsító vizsga időpontja:
2019. november 11-12.
jelentkezési lap

Az újratanúsító vizsga menete:

 • Beszámoló az elmúlt 5 évben végzett szakmai tevékenységről (legfeljebb 5 oldalas szakmai beszámoló segítségével).
 • Két különböző típusú (DCF módszerrel és maradványérték elvű módszerrel készített) nem banki formátumú értékelés bemutatása és megvédése az elmúlt 5 évből.
 • Válaszadás előre kiadott tételsorokból húzott 1 db kérdésre.

Az újratanúsító vizsga díja 30.000 Ft + ÁFA. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb a jelentkezési határidő napjáig küldje el a Magyar Ingatlanszövetség email (audra@maisz.hu) vagy postacímére (1146 Budapest, Thököly út 58-60., fszt. 2.). A jelentkezéshez csak a jelentkezési lapot küldje be. A szakmai beszámolót és a két megvédendő értékbecslési szakvéleményt a vizsgára hozza magával.

Jelentkezési határidő: 2019. október 1.

Az EUFIM újratanúsítási eljárás vizsgakérdéseinek letöltése.