Elsősorban értékbecslőknek, de a közvetítőknek is lehetőség

Egy új kihívás, új lehetőség: adatvédelem. Egy jó adottságú értékbecslőnek nem jelenthet problémát az adatvédelmi felkészülés, ez egy új karrier lehet.

A BME Mérnöktovábbképző Intézetben induló októberi képzésre van lehetőség jelentkezni.

A képzés kétszintű, az alapképzésben adatvédelmi felelős feladatait sajátíthatják el a hallgatók, a tanfolyam elvégzése után a ráépülő második képzésen az adatvédelmi tisztviselő munkáját ismerhetik meg és gyakorolhatják.

A képzés több hónapon át tart, munka -és időigényes, de ezáltal számos új kapu nyílhat meg a hallgatók előtt.

A képzés annyiban könnyít a vidéki jelentkezőknek, hogy egy része távoktatás keretein belül történik, tehát nem kell minden esetben Budapestre utazni.

Részletek:

  1. tanfolyam. Az alapképzés elnevezése:

Adatvédelmi felelős munkára felkészítés 

A tanfolyam időtartama: 100 óra

A tanfolyam végén vizsgamunka gyanánt az adatvédelmi megfelelőség feladatai közül választható vizsgaanyag. Lehetséges egy adott szervezet/cég/vállalkozás jól beazonosítható feladatának kibontása, elemzésének elvégzése és ellenőrzése.

A tanfolyam kezdési időpontja 2019 október 16 d.e. 9 óra. Helyszín: BME E épület

A tanfolyam elvégzése megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a munkatárs egy adott szervezet/cég/vállalkozás adatvédelmi felelős munkakörét folyamatos tudás-frissítéssel elláthassa, az adatvédelmi tisztviselővel közösen biztosítani tudják a szervezet adatvédelmi törvényi megfelelőségét.
Ugyanakkor felkészíti az adatvédelmi tisztviselő tanfolyam elvégzésére is.

A tanfolyam díja: 195 000,- Ft.

Vizsgadíj: 35 0000,- Ft.
A leadott vizsgaanyag auditálását szervezetünk elvégzi.
A vizsgáztatást a Budapesti Műszaki Egyetemen Mérnöktovábbképző Intézetének munkatársai végzik.

  1. tanfolyam Az alapképzésre épülő oktatás elnevezése:

Adatvédelmi tisztviselő munkára felkészítés 

A tanfolyam időtartama: 100 óra

A tanfolyam elvégzése után lehetőség van a tanultak alapján és segítségével vizsgamunka gyanánt egy adott szervezet/cég/vállalkozás adatvédelmi megfelelősége teljes anyagának elkészítésére, melyet a Szövetség vizsgabizottsága előtt a tanulónak meg kell védenie.
A szakdolgozat teljes elkészítése során konzulenst biztosítunk, aki a teljes folyamat alatt ellenőrzi és véleményezi az elvégzett feladatokat, korrigálja az esetleges eltéréseket. Erre egyéni és csoportos konzultációk során van lehetőség.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatok megismerésére csak a gyakorlati tapasztalatok megszerzésével van igazán mód. Rendszerünk az adatvédelmi tisztviselő feladatteljesítésének helyszínén biztosít gyakorlatszerzést, úgy, hogy közben a felkészült konzulens védelme, útmutatása és segítsége a hibák nagy részét elkerülhetővé teszi.

A tanfolyam elvégzése megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a munkatárs az adatvédelmi tisztviselő munkakörét folyamatos tudás-frissítéssel elláthassa.
A szakdolgozat elkészítésével egy adott szervezet/cég/vállalkozás adatvédelmi rendszerét felméri, megismeri. Megfelelő információval fog rendelkezni ahhoz, hogy egy ellenőrzés során megvédje az adatkezeléseknél alkalmazott módszereket, eljárásokat.

A tanfolyam díja: 195 000,- Ft

A vizsgadíj: 35 000,- Ft
A vizsgaanyag auditálását az Adatvédelmi Szövetség végzi.
A vizsgáztatást a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének munkatársai végzik.

Üdvözlettel Nemzeti Adatvédelmi Szövetség www.nadat.huinfo@nadat.hu 20/9283 266

A képzés leírása >>
Adatvédelmi tájékoztató >>
Jelentkezési lap >>