A termőföldeket érintő jogszabályok

1994. évi LV. Törvény a termőföldről
2010. évi LXXXVII. Törvény a Nemzeti Földalapról
2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről
2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2006. évi X. törvény a szövetkezetekrol
2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről
143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
16/2002. (II. 18.) Korm. Rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól
1994. évi XLIX. Törvény az erdőbirtokossági társulatról
220/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról
63/2005. (IV. 8.) Korm. Rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
228/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról