A Szövetség

MÚLTUNK

Az 1991-ben alapított MAISZ, mint a legnagyobb hazai ingatlanszakmai szervezet, országos szinten fogja össze az ingatlanforgalmazással, közvetítéssel-, -fejlesztéssel, -kezeléssel, -értékeléssel, továbbá a más ingatlanalapú vagyon- és üzletértékeléssel, valamint a pénzügyi elemzéssel foglalkozó cégeket. Az említett cégek szakmai és üzleti érdekeit folyamatosan egyeztetjük és képviseljük a szakmán belül, az államigazgatás és a külföldi kapcsolatok, valamint a média felé. Közvetlen módon részt veszünk a hazai jogszabály-alkotásban és -módosításban, valamint számos szakmai iránymutatással és állásfoglalással támogatjuk Tagjaink üzletvitelét.

JELENÜNK

Tevékenységünk eredményességét igazolja, hogy létszámunk a válság évei során csak minimálisan csökkent, így továbbra is mintegy kétezer ingatlanos szakembert képviselünk. Ők azok, akik az ország 93 településén több mint 400 ingatlanos irodában nap, mint nap bizonyítják rátermettségüket, szakmai hozzáértésüket. A velük közös munkáknak és erőfeszítéseknek köszönhetően a MAISZ embléma ma egyet jelent a megbízhatósággal, a szakmai garanciával.

KÖZÖS JÖVŐNK

Nincs kétségünk afelől, hogy a válság múltával egy megfiatalodott, a múlt hibáiból okulni képes ingatlanszakma áll majd a piacon. A MAISZ részéről mindet megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt évtizedek alatt felhalmozott tudásbázist megőrizve e cégek részére a jövőben is minden szakmai-, politikai, valamint etikai, támogatás adott legyen.

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

  • Szakmai felelősségbiztosítás

Mivel fontosnak tartjuk tagságunk ügyfélkörének bizalmát, így tagjaink számára – a Szövetségbe történő belépésükkel egyidejűleg – ingatlanközvetítő, -értékbecslő, -kezelő, -fejlesztő tevékenységre vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítást nyújtunk.  Mindezt a piaci árnál kedvezőbb anyagi feltételekkel.

 

  • MAISZ Szakértői kártya (Bizalomkártya)

Mivel a lakosság körében komoly visszatetszést keltettek az elmúlt évek ingatlanpiaci visszaélései, ezért szükségét láttuk egy olyan „bizalomkártya” kiadásának, mely egyértelműen különbséget tesz a MAISZ tagok, valamint az egyéb, a MAISZ etikai és üzletfilozófiai iránymutatásaival nem feltétlenül azonosuló cégek között. Célunk, hogy a kártyát felmutató szakember mögött az ügyfelek mindenkor érezzék Szövetségünk jótállását, szakmai oltalmát.  Őszintén valljuk, hogy ily módon nem csak a lakosság bizalmát, hanem a szakma becsületét is szolgáljuk.

 

  • Szakmai iránymutatások

Különös hangsúlyt fektetünk az EU-s szakmai alapokon nyugvó szakmai ajánlásokra. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban több olyan kódexet készítettünk, mely mára a hazai ingatlanszakma alapkövének számít.

 

  • EUFIM tanúsítás

A nemzetközi szervezetek tapasztalatai és gyakorlatuk mintájára, egyben támogatásukat élvezve létrehoztuk a nemzetközi szabványok alapján működő EUFIM Személytanúsító Szervezetét. A MAISz az Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés (EUFIM) címet adományozza annak az ingatlanos szakembernek, aki a felsőszintű előkészítő tanfolyamot elvégzi és a tanúsítási eljáráson eredményesen tudja megvédeni  szakmai munkásságát. Ezt a címet ingatlan értékelő és ingatlanközvetítő szakmákban ítéli oda a MAISZ, mely cím viselésére a minősített kolléga – folyamatos monitoring alatt – öt évig jogosult. Ennek az lejártával a címet újból meg kell védeni. A MAISz törekvése, hogy a gazdasági és a pénzügyi élet döntéshozói biztosan számíthassanak a cím birtokosai által képviselt legmagasabb színvonalú munkára.

 

  • Továbbképzések

Rendszeresen tartunk szakmai konferenciákat, oktatásokat. Ezek kapcsán igyekszünk átlépni a szűk szakmaiság korlátait, és olyan témákat is érinteni (pl.: marketing, e-kereskedelem, üzleti etika stb.), melyek áttételesen hatnak ki tagjaink versenyképességére.

 

  • Informatikai támogatás

Célunk, hogy munkánk eredménye minél szélesebb szakmai körben legyen hozzáférhető, ezért fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük internetes portálunkat, melynek látogatottsága a hazai érdekképviseletek között a legnagyobb.

 

  • Karitatív tevékenység

Több mint tíz éve szervezzük a hazai társasági életben jelentős szerepet betöltő Ingatlanbált, ahol a gondtalan szórakozáson túl – tagságunk adományaként összegyűlt – jelentős összeg átadásával igyekszünk megszépíteni az arra rászoruló gyermekek életét.

 

  • Szakmai véleményezés

Állást foglalunk a Tagokat érintő jogi, gazdasági, szakmai döntések és szabályozók tervezeteivel, valamint a jogszabályok érvényesülésével kapcsolatban. Erről minden esetben tájékoztatjuk az illetékes szervezeteket, befolyást gyakorol a jogszabályok megalkotására, felülvizsgálatára, módosítására.

 

  • Etikai ajánlás

Figyelemmel kísérjük, szükség esetén továbbfejlesztjük az ingatlanos szakmánk etikai normáit. Felügyeljük azok betartását, és fellépünk az azoktól eltérő magatartással szemben.

 

  • Nemzetközi szakmai gyakorlat honosítása

Elősegítjük azon új, nemzetközi szakmai irányelvek, gyakorlati megoldások honosítását, melyek előremutató módon segítik a hazai ingatlanszakma továbbfejlesztését.

 

  • Jogsegélyszolgálat

Tagjai és az ingatlanszakma képviselői részére jogsegélyszolgálatot biztosít, ennek keretében egyeztető fórumot hoz létre vitás ügyek rendezésére.

 

  • Szakmai elismerés

Évről-évre kitüntetéssel, ill. oklevéllel díjazzuk azon kollégáinkat, akik valamely ingatlanos szakterületen kiemelkedő munkát végeztek. Hosszú évek óta meghirdetjük saját Innovációs pályázatunkat, melyen a leginkább innovatív, piaci megoldásokat, újszerű elméleti megközelítést díjazzuk. Immár 6 éve vagyunk a nemzetközi FIBCI nívódíj pályázat magyarországi társlebonyolítói.<

 

  • Marketingtámogatás

Tagjaink jelentős (20-30%) kedvezménnyel hirdethetnek a Velünk szerződéses kapcsolatban álló ingatlanos médiában (újságok, rádióműsorok, internetes kereskedelmi-, és reklám felületek) Szinte valamennyi országos, ill. regionális ingatlanos kiállítás-, és vásár védnökeként Tagjaink számára kedvezménye bemutatkozási lehetőséget báron állíthatnak ki.

 

Nemzetközi kapcsolatok

Szövetségünk tagja a TEGoVA és a FIABCI nemzetközi szervezeteknek. Ezen túl, 10 éve együttműködünk az USA valamennyi államára kiterjedő amerikai Országos Ingatlanszövetséggel (National Association of Realtors, NAR), továbbá két floridai szövetséggel (Orlando Regional REALTOR Association, ORRA és The REALTOR Association of Greater Miami and The Beaches, Inc., RAMB). Ezen együttműködések keretében Tagjaink kedvezménnyel vehetnek részt külföldi szakmai előadásokon, konferenciákon, kiállításokon, üzletember-találkozókon.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A MAISz tagjai a szövetségen keresztül teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezhetnek, és tanúsított tagjai lehetnek az EUFIM – Európai Felsőszintű Ingatlanszalmai Minősítés – rendszerének.

 

Alapszabály Etikai Szabályzat Szervezeti Ábra
A SZÖVETSÉG ELISMERTSÉGE

A MAISz állandó részvevője az állami, hazai és nemzetközi szakmai fórumoknak, együttműködési megállapodások alapján kölcsönösen részt vállal az állami hivatalok, intézmények és szakmai szervezetek, az ingatlanszakma fejlődését célul kitűző tevékenységében, részt vesz a jogalkotási folyamatban, egyeztetési szerepet tölt be az ingatlanpiac szereplői körében.

A SZÖVETSÉG KAPCSOLATAI

A MAISz együttműködést folytat az USA valamennyi államára kiterjedő Országos Ingatlanszövetséggel (NAR), tagja TEGoVA és a FIABCI nemzetközi szakmai szervezetnek.

Etikai Bizottság
dr. Szép Levente Kövér Gyula
dr.Szép Levente Sághy Edit Kövér Gyula
elnök bizottsági tag bizottsági tag
Elnökség
Mehrli Péter dr. Gerő Péter Beák Attila dr. Pál Zoltán Salamon Adorján
Mehrli Péter dr. Gerő Péter Beák Attila dr. Pál Zoltán Salamon Adorján
elnök elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag
Számvizsgáló Bizottság
Herczig Ferenc Gyarmati József Gyarmati József
Herczig Ferenc Jáhn Éva Gyarmati József
elnök bizottsági tag bizottsági tag
Szakmai Bizottság
dr. Novák Zalán Bérczi László dr. Pál Zoltán
dr. Novák Zalán Bérczi László dr. Pál Zoltán
értékelői- és közvetítői bizotság kezelői- és fejlesztési bizottság oktatási- és jogi bizottság
Titkárság
Kispál Sándor Veress Audra dr.Horváth Gábor
Kispál Sándor Veress Audra dr.Horváth Gábor
főtitkár főtitkár helyettes jogsegélyszolgálat