Jogi anyagok

Európai Értékelési Szabványok – 2016

A Magyar Ingatlanszövetség a TEGoVA engedélyével ezennel hozzáférhetővé teszi az EVS 2016 – Európai Értékelési Szabványok –változásokkal érintett részeit magyar nyelven. Az első két oldalon az eredeti angol nyelvű kiadás tartalomjegyzéke olvasható, amelyben piros színnel jelöltük a szabvány magyar nyelvre lefordított részeit. Az EVS 2016 –Európai Értékelési Szabványok– magyar nyelven, ide kattintva nyitható

Tovább >>

Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

Tovább >>

Az ingatlanértékeléshez kapcsolódó jogszabályok

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 197/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Tovább >>

A termőföldeket érintő jogszabályok

1994. évi LV. Törvény a termőföldről 2010. évi LXXXVII. Törvény a Nemzeti Földalapról 2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről 2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2006. évi X. törvény a szövetkezetekrol 2006. évi

Tovább >>

Az építési joggal összefüggő jogszabályok

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök,

Tovább >>

Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok

1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel 1996. évi LXXVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

Tovább >>

A lakásokkal összefüggő jogszabályok

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény, ill. a végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Tovább >>

Lakáscélú támogatások és finanszírozások jogszabályi jegyzéke

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól 11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú

Tovább >>

A társasházakról és a lakászövetkezetekről szóló jogszabályok

2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről 2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerően végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes

Tovább >>

Az ügyvédeket érintő jogszabályok

1998. évi XI. Törvény az ügyvédekről 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében

Tovább >>

  • Oldal :
  • 1
  • 2