Lakáscélú támogatások és finanszírozások jogszabályi jegyzéke

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
39/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatásról
1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
341/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről
282/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről
281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
2009. évi XLVIII. törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről