Az építési joggal összefüggő jogszabályok

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről
181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet az építési műszaki ellenőrzési tevékenységről
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
135/2005. (VII. 14.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról
253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
3/1986. (III. 20.) ÉVM számú rendelet az építéstervezési jogosultság részletes feltételeiről
291/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti bírságról
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelőos műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
103/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
255/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
161/2008. (VI. 19.) Korm. Rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet a főépítészi tevékenységrőol
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőoipari kivitelezési tevékenységrőol
192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról