Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok

1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel
1996. évi LXXVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről
62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról
41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról